Сайтът е създаден да служи на българския бизнес !!!
.

Начало

Свободни имена на сайтове,  които може да купите

Правила за образуване на имената

Колко струва ключово име?

.
.

 

Правила за провеждане  на продажбите на имената

За къде без говорещо/ключово име

Контакти

Принт вариант

.
Тук сте в сайта за продажба имена на сайтове : начало > Свободни имена на сайтове,  които може да закупите от нас >
 
>
> Начало
 
 

> Свободни имена  на сайтове за нед- вижими имоти,които може да купите   
.
 

> Правила за имена на сайтовете

 

> Колко струва едно
    ключово име ?

 

> Правилата за
    продажбите

 

> За къде без клю-
    чово име

 

> Контакти с нас

 

> Принт вариант на
     целия сайт

 
 

 Имена на сайтове, които може да купите от нас

 

 
 

По сега действащите правила, минималният срок, за който може да бъде закупено име на сайт е 1 (една година), максималният е 10 (десет) години, а при определени условия – и завинаги.

 • Завинаги става, ако се поднови закупуването в последния месец на първия 10-годишен срок, в случай, че дотогава световните организа- ции не променят сегашните правила.

Максималният срок дава стабилност и сигурност на ползвателя (собствени- ка) на едно или повече имена и затова всички притежавани от нас имена ги предлагаме за закупуване за максимално дългия възможен срок.

За съжаление не можахме да закупим и запазим за нуждите на българските фирми всички говорещи /горещи за сайтовете за недвижими имоти имена, тъй като се оказа, че :

 • нахлули и други - готвещи се да нахлуят на българския пазар за нед- вижими имоти чуждестранни фирми от Евросъюза и САЩ  вече са за- купили една част от всички тези имена.

Те също знаят, че това е абсолютно необходимо за успеха на даден бизнес в условията на съвременното информационно общество !

Така, че говорещите / горещите за сайтовете с недвижими имоти имена, с ключовите /решаващите за бизнеса с недвижими имоти думи, които можете да закупите от нас са следните :

Българоезични имена

Култово име за агенции за недвижими имоти и строители:

   

  име

срок за собственост върху името

цена

   № 1

  www.imoti.biz

 10 години и/или завинаги

 12  500 лв

Кратко обяснение за значимостта на името :

 • www.imoti.biz - това е едно култово име за сайт, относно всички бълга- ро-говорящи клиенти от България и чужбина !
 • Който го притежава ще постигне същия успех и посещаемост на сайта, какъвто успех и посещаемост в момента има най-успешния досега сайт www.imoti.net  .

 • Всеки един клиент, който се интересува въобще от каквито и да е сделки с недвижими имоти бързо и лесно ще попадне на сайта с това име  - www.imoti.biz

Култово име специално за строителни фирми :

 

  име

срок за собственост върху името

цена

  № 1а

 www.stroiteli.biz

 10 години и/или завинаги

2  500 лв

Кратко обяснение за значимостта на името :

 • www.sroiteli.biz  -това е едно култово име за сайт за всяка една строи- телна фирма, относно всички българо- и руско- говорящи клиенти от България и чужбина ! Който го притежава ще постигне огромна посе- щаемост на сайта си.

 • Всеки един клиент, който търси контакт със строителни фирми (със строители), всеки един клиент, който се нуждае от каквито и да са строителни услуги -  бързо и лесно ще попадне на сайта с това име  - www.sroiteli.biz

Внимание !!!

 • Всички останали  говорещи /ключови- по отношение на строителните фирми имена са закупени от руски фирми , тъй като тези думи са ед- ни и същи и в българския, и в руския, и в други славянски езици !

 
Първи пакет от  5 (пет) говорещи / горещи имена

 

  име

срок за собственост върху името

цена

  № 2

  www.imoti-bulgaria.com

 1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

170  лв за 1 г.

  3

  www.imoti-kupuva.net

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

170  лв за 1 г.

  4

  www.imoti-prodava.net

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

170  лв за 1 г.

  5

  www.imoti-naema.com

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

170  лв за 1 г.

  6

  www.imoti-naemi.com

 1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

170  лв за 1 г.

Кратко обяснение за значимостта на имената от пакета и значимостта на пакета като цяло :

 • При  едновременното  притежаване и  използване  на петте имена об- щият ефект от това е същият като при използването на култовото име  www.imoti.biz . И това е така, защото с тези пет имена, то:

 • фирменият сайт бързо и лесно би бил намерен от всеки един клиент, който се интересува от каквито и да сделки с недвижими имоти на територията на България.

 • би бил лесно и бързо намерен от клиенти, които се интересуват както от купуване, така и от продаване, наемане и отдаване под наем на имоти в България !

Пакетът е отличен и подходящ за фирми, които извършват всички видове сделки с имоти.Препоръчва се закупуването на целия пакет имена от една фирма, но е възможно закупуване на отделни имена от пакета от различни фирми .

 
Втори пакет от  5 (пет) говорещи / горещи имена

   

  име

срок за собственост върху името

цена

   № 12

  www.imoti-bulgaria.net

 1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

75 лв  за  1 г .

   13

  www.imoti-kupuva.info

 1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

75 лв  за  1 г .

   14

  www.imoti-prodava.info

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

75 лв  за  1 г .

   № 15

  www.imoti-naema.net

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

75 лв  за  1 г .

   16

  www.imoti-naemi.net

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

75 лв  за  1 г .

Кратко обяснение за значимостта на имената от пакета и значимостта на пакета като цяло :

 • При  едновременното притежаване и  използване  на петте имена об- щият ефект от това е същият като при използването на култовото име  www.imoti.biz . И това е така, защото с тези пет имена, то:

 • фирменият сайт бързо и лесно би бил намерен от всеки един клиент, който се интересува от каквито и да сделки с недвижими имоти на територията на България.

 • би бил лесно и бързо намерен от клиенти, които се интересуват както от купуване, така и от продаване, наемане и отдаване под наем на имоти в България !

Пакетът е отличен и подходящ за фирми, които извършват всички видове сделки с имоти.Препоръчва се закупуването на целия пакет имена от една фирма, но е възможно закупуване на отделни имена от пакета от различни фирми .

 

Трети пакет от  5 (пет) говорещи / горещи имена

   

  име

срок за собственост върху името

цена

   № 22

  www.bulgaria-imoti.net

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

170  лв за 1 г.

   23

  www.kupuva-imoti.com

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

170  лв за 1 г.

   24

  www.prodava-imoti.com

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

170  лв за 1 г.

   № 25

  www.naema-imoti.com

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

170  лв за 1 г.

   26

  www.naemi-imoti.com

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

 170  лв за 1 г.

Кратко обяснение за значимостта на имената от пакета и значимостта на пакета като цяло :

 • При  едновременното  притежаване и  използване на петте имена об- щият ефект от това е същият като при използването на култовото име  www.imoti.biz . И това е така, защото с тези пет имена, то:

 • фирменият сайт бързо и лесно би бил намерен от всеки един клиент, който се интересува от каквито и да сделки с недвижими имоти на територията на България.

 • би бил лесно и бързо намерен от клиенти, които се интересуват както от купуване, така и от продаване, наемане и отдаване под наем на имоти в България !

Пакетът е отличен и подходящ за фирми, които извършват всички видове сделки с имоти.Препоръчва се закупуването на целия пакет имена от една фирма, но е възможно закупуване на отделни имена от пакета от различни фирми .

 

 
Четвърти пакет от  5 (пет) говорещи / горещи имена

   

  име

срок за собственост върху името

цена

   № 32

  www.bulgaria-imoti.info

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

75 лв  за  1 г .

   33

  www.kupuva-imoti.net

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

75 лв  за  1 г .

   34

  www.prodava-imoti.net

 1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

75 лв  за  1 г .

   № 35

  www.naema-imoti.net

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

75 лв  за  1 г .

   36

  www.naemi-imoti.net

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

75 лв  за  1 г .

Кратко обяснение за значимостта на имената от пакета и значимостта на пакета като цяло :

 • При  едновременното  притежаване и  използване  на петте имена об- щият ефект от това е същият като при използването на култовото име  www.imoti.biz . И това е така, защото с тези пет имена, то:

 • фирменият сайт бързо и лесно би бил намерен от всеки един клиент, който се интересува от каквито и да сделки с недвижими имоти на територията на България.

 • би бил лесно и бързо намерен от клиенти, които се интересуват както от купуване, така и от продаване, наемане и отдаване под наем на имоти в България !

Пакетът е отличен и подходящ за фирми, които извършват всички видове сделки с имоти.Препоръчва се закупуването на целия пакет имена от една фирма, но е възможно закупуване на отделни имена от пакета от различни фирми .

 

 
Англоезични имена

Първи англоезичен пакет от  5  говорещи / горещи имена

   

  име

срок за собственост върху името

цена

   № 42

  www.properties-bulgaria.biz

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

500 лв за 1 г.

   43

  www.real-estate-bulgaria.biz

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

500 лв за 1 г.

   44

  www.real-estates-bulgaria.biz

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

500 лв за 1 г.

   № 45

  www.bulgarian-real-estate.biz

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

500 лв за 1 г.

   46

www.bulgarian-real-estates.biz

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

500 лв за 1 г.

Кратко обяснение за значимостта на имената от пакета и значимостта на пакета като цяло. При едновременното използване на петте имена, то :

 • напълно обхващате говорещите английския език в различните му ди- алекти/ варианти ;

 • напълно обхващате всички възможни ключови словосъчетания чрез които англоговорящите клиенти търсят информация за недвижимите имоти в България, търсят информация за българските недвижими имоти ;

Виждате, че в създадените и запазени от нас говорещи / ключови английс- ки имена, то думите имот /недвижимо имущество и имоти са включени как- то в единствено, така и в множественото им число на английски ;

 • също така виждате, че в тези създадени и запазени от нас говорещи / ключови имена, са включени и двете възможни допълнителни опре- делителни думи bulgaria (България)и bulgarian  (български) с които 

 • при използването на Интернет търсачки, то англоговорящите клиенти конкретизират, че търсят имоти именно в България (bulgaria),конкре- тизират, че се интересуват именно от български (bulgarian)  имоти .

Пакетът е отличен и подходящ за фирми, които извършват всички видове сделки с имоти с чужденци-англоговорящи клиенти. Препоръчва се заку- пуването на целия пакет имена от една фирма, но е възможно закупуване на отделни имена от пакета от различни фирми .

 
Втори англоезичен пакет от  5  говорещи / горещи имена

   

  име

срок за собственост върху името

цена

   № 47

  www.properties-bulgaria.org

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

250 лв за  1 г.

   48

  www.real-estate-bulgaria.org

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

250 лв за  1 г.

   49

  www.bulgaria-real-estates.org

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

250 лв за  1 г.

   № 50

  www.bulgarian-real-estate.org

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

250 лв за  1 г.

   51

www.bulgarian-real-estates.org

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

250 лв за  1 г.

Кратко обяснение за значимостта на имената от пакета и значимостта на пакета като цяло. При едновременното използване на петте имена, то :

 • напълно обхващате говорещите английския език в различните му ди- алекти/ варианти ;

 • напълно обхващате всички възможни ключови словосъчетания чрез които англоговорящите клиенти търсят информация за недвижимите имоти в България, търсят информация за българските недвижими имоти ;

Виждате, че в създадените и запазени от нас говорещи / ключови английс- ки имена, то думите имот /недвижимо имущество и имоти са включени как- то в единствено, така и в множественото им число на английски ;

 • също така виждате, че в тези създадени и запазени от нас говорещи / ключови имена, са включени и двете възможни допълнителни опре- делителни думи bulgaria (България)и bulgarian  (български) с които 

 • при използването на Интернет търсачки, то англоговорящите клиенти конкретизират, че търсят имоти именно в България (bulgaria),конкре- тизират, че се интересуват именно от български (bulgarian)  имоти .

Пакетът е отличен и подходящ за фирми, които извършват всички видове сделки с имоти с чужденци-англоговорящи клиенти. Препоръчва се заку- пуването на целия пакет имена от една фирма, но е възможно закупуване на отделни имена от пакета от различни фирми .

 
Трети англоезичен пакет от  4 говорещи / горещи имена

   

  име

срок за собственост върху името

цена

   № 52

  www.bulgaria-properties.org

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

250 лв за  1 г.

   53

  www.bulgaria-real-estate.biz

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

250 лв за  1 г.

   54

  www.bulgaria-real-estates.biz

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

250 лв за  1 г.

   № 55

www.bulgarian-real-estate.info

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

250 лв за  1 г.

Кратко обяснение за значимостта на имената от пакета и значимостта на пакета като цяло. При едновременното използване на четерите имена, то :

 • напълно обхващате говорещите английския език в различните му ди- алекти/ варианти ;

 • напълно обхващате всички възможни ключови словосъчетания чрез които англоговорящите клиенти търсят информация за недвижимите имоти в България, търсят информация за българските недвижими имоти ;

Виждате, че в създадените и запазени от нас говорещи / ключови английс- ки имена, то думите имот /недвижимо имущество и имоти са включени как- то в единствено, така и в множественото им число на английски ;

 • също така виждате, че в тези създадени и запазени от нас говорещи / ключови имена, са включени и двете възможни допълнителни опре- делителни думи bulgaria (България)и bulgarian  (български) с които 

 • при използването на Интернет търсачки, то англоговорящите клиенти конкретизират, че търсят имоти именно в България (bulgaria),конкре- тизират, че се интересуват именно от български (bulgarian)  имоти .

Пакетът е отличен и подходящ за фирми, които извършват всички видове сделки с имоти с чужденци-англоговорящи клиенти. Препоръчва се заку- пуването на целия пакет имена от една фирма, но е възможно закупуване на отделни имена от пакета от различни фирми .

 
Немскоезичен пакет от 3 говорещи имена

   

  име

срок за собственост върху името

цена

   № 56

  www.immobilien-bulgarien.net

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

170 лв за  1 г.

   57

  www.immobilien-bulgarien.biz

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

170 лв за  1 г.

   58

www.immobilien-bulgarien.org

1, 2 , 5 ,10 години и/или завинаги

170 лв за  1 г.

Макар, че за разлика от английския немският език не е деловият език на човечеството, то тъй като към имоти в България проявяват интерес и оп- ределен процент немскоговорящи клиенти, то :

 • сме запазили за българските агенции за недвижими имоти, тези гово- рещи / горещи/ключови имена- словосъчетания, които

 • според особеностите на немския език, най-често се използват от нем- скоговорящите клиенти при търсене , чрез Интернет на информация за имоти в България .

Правила за извършване продажбата на имената

Правилата за продажбите са досегашните, а именно :

 1. Ако за едно име има повече от един кандидат то ще бъде продадено  на кандидата, който пръв е поискал неговото закупуване, а ако той се откаже - името ще бъде продадено на втория кандидат поискал заку- пуването му и т.н..

Връзка с нас

Оферти за купуване имена на сайтове се приемат на e-mail: info@prodava.biz

При подаването на офертата Ви по електронната поща, то за Subject (Тема, Относно) напишете : " Закупуване име на сайт "

В писмото (в офертата си) напишете също:

 • името, което желаете да купите, номера му , за колко години желаете да  купите името и данните Ви за връзка с вас - име, адрес, телефон, лица за контакти и други Ваши данни, които намирате за необходимо да посочите .

Въпроси и справки

Вашите въпроси може да задавате и справки да  правите на :

 • GSM: 0887- 313 -853 , e-mail: info@prodava.biz

 • и на Skype профил- адрес: petarbogomilov

За подаването на Вашите оферти , въпроси и справки също така може да използвате и дадения по-долу - елекронен формуляр :


 

От това поле може да изберете имена на сайтовете, които име- на желаете да закупите от нас   Тук напишете за колко години желаете да купитете името
 

 

 

 

Ако имате някакъв въпрос напишете го в долното поле !

В долните полета напишете данните за връзка с Вас :

Име
Фирма
E-mail
Тeл
Адрес
Моля, свържете се с мен възможно най-бързо !


 
 

 място за вашата реклама 

 
 

Real Estate Bulgaria
  Dream Bulgarian homes
   www.forsaleinbg.com

Sofia Development LLC.
 Строително инвестиционна компания!
 
Real Estate Development Company.
  
www.sofiadevelopment.com

Bulgaria In Properties
 Cheap Bulgarian Property for sale
 English/Bulgarian Estate Agency

 
www.BulgariaInProperties.com

Realigro real estate
   The first real estate
   in Europe and Caribbean.

   
www.realigro.com

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

.
.

Начало

Свободни имена на сайтове,  които може да купите

Правила за образуване на имената

Колко струва ключово име?

.

 

Правила за провеждане  на продажбите на имената

 За къде без говорещо/ключово име

 Контакти с нас

 Принт вариант

 
.

 Информацията в сайта се обновява ежедневно.  Дизайн:  www.petarbogdanov.com © 2006. Всички права запазени

.

към върха на страницата

.
.