Тук сте в сайта за продажба имена на сайтове : начало > Правила за извършване продажбата на имената >
 
>
> Начало
 
 

> Свободни имена  на сайтове за нед- вижими имоти,които може да купите   
.
 

> Правила за имена на сайтовете

 

> Колко струва едно
    ключово име ?

 

> Правилата за
    продажбите

 

> За къде без клю-
    чово име

 

> Контакти с нас

 

> Принт вариант на
     целия сайт

 
 

 Правила за извършване продажбата на имената

 

 
 

Правилата за продажбите са досегашните, а именно :

  1. Ако за едно име има повече от един кандидат то ще бъде продадено  на кандидата, който пръв е поискал неговото закупуване, а ако той се откаже - името ще бъде продадено на втория кандидат поискал заку- пуването му и т.н..

Връзка с нас

Оферти за купуване имена на сайтове се приемат на e-mail: info@prodava.biz

При подаването на офертата Ви по електронната поща, то за Subject (Тема, Относно) напишете : " Закупуване име на сайт "

В писмото (в офертата си) напишете също:

  • името, което желаете да купите, номера му , за колко години желаете да  купите името и данните Ви за връзка с вас - име, адрес, телефон, лица за контакти и други Ваши данни, които намирате за необходимо да посочите .

Въпроси и справки

Вашите въпроси може да задавате и справки да  правите на :

  • GSM: 0887- 313 -853 , e-mail: info@prodava.biz

  • и на Skype профил- адрес: petarbogomilov

За подаването на Вашите оферти , въпроси и справки също така може да използвате и дадения по-долу - елекронен формуляр :


 

От това поле може да изберете имена на сайтовете, които име- на желаете да закупите от нас   Тук напишете за колко години желаете да купитете името
 

 

 

 

Ако имате някакъв въпрос напишете го в долното поле !

В долните полета напишете данните за връзка с Вас :

Име
Фирма
E-mail
Тeл
Адрес
Моля, свържете се с мен възможно най-бързо !