Тук сте в сайта за продажба имена на сайтове : начало > Правила за образуване на имената >
 
>
> Начало
 
 

> Свободни имена  на сайтове за нед- вижими имоти,които може да купите   
.
 

> Правила за имена на сайтовете

 

> Колко струва едно
    ключово име ?

 

> Правилата за
    продажбите

 

> За къде без клю-
    чово име

 

> Контакти с нас

 

> Принт вариант на
     целия сайт

 
.

Правила за образуване на имената на сайтовете !

 

 

1.  Технически  правила- или как работят търсачките в Интернет

2.  Стесняване на търсенето ! Отсяване на информацията

3.  Шестица от тотото !

4.  Технологични правила

5.  Маркетингови и Логически правила

6.  Домейнът (името на сайта) – лицето и  опаковката на вашия бизнес

7.  Името на моята фирма е най-подходящо за име на сайта ми - винаги ли

     това е вярното решение?!

8.  Граматически правила - правопис и технология

9.  Внимание ! Пазете се от грешки !

 
 
Технически  правила- или как работят търсачките в
Интернет
.

 

Без използването на търсачките би било много трудно да бъдат откривани исканите уебсайтове. Затова, за да може един човек да избере правилно от техническа гледна точка– име за своя фирмен сайт, той трябва да има поне елементарни познания за Интернет и за начина, по който търсачките (робо- тите) откриват уебсайтовете. С тази цел  тук даваме кратки обяснения.

В Интернет влизате, като щракнете върху иконата на браузъра, който изпо- лзвате Internet Explorer, Mozila, Netscape, Opera или друг .

 • До вашата любима търсачка стигате, като въведете в адресната лента на браузъра нейния интернет адрес.

Например изписвате в адресната лента на браузъра www.google.com  или www.altavista.com

 • и като натиснете след това клавиша Enter , страницата на търсачката Google или Alta Vista се появява на екрана .

Сега пробвайте да въведете в полето за търсене на търсачката  една или повече ключови думи .

 • въведете например думите real estate bulgaria  

 • и след това щракнете върху бутона Search (Търсене).

След няколко секунди идва отговор –получавате съобщение за резултати- те от търсенето и Google ви казва колко точно Интернет страници или уеб- сайтове е намерила, в които се съдържа поне една от думите real , estate и  bulgaria  .

Обърнате внимание на последния ред от съобщението ! !

 • Web Pages- 16 900 000 pages found . (Открити 16 900 000 - шестнадесет милиона и деветстотин хиляди страници ) .  

Само за няколко секунди търсачката намери 16 900 000  Интернет страници в които се среща поне една от трите думи, но не непременно и трите

Обратно горе !

.  
Стесняване на търсенето! Отсяване на информация

Сега имате твърде много информация за real estate bulgaria цели 16 900 000 (шестнадесет милиона и деветстотин хиляди страници ).

Предстои ви задачата да я отсеете !

 • Как ?    Поставете тирета  между думите  real-estate-bulgaria  и вече в полето на търсачката сте написали real-estate-bulgaria

По този начин указвате на търсачката, че трябва да разглежда само случаи- те, в които трите думи са една след друга .  Ако не използвате тире между тях ,то търсачката отново ще намери всички 16 900 000 страници, в които се среща поне една от трите думи.

Чрез поставянето на тирета между думите давате точно указание на търса- ката :

 • “ Не ми показвай нищо, в което трите думи не се съдържат заедно и в посочената последователност . “

Освен , чрез тирета другият начин за отсяване на информацията е като из- ползвате кавички, с които ограждате ключовото словосъчетание , като в полето на търсачката напишете "real estate bulgaria"

Видяхте, че не изписахте думата Bulgaria с главно B – не е нужно . В Интер- нет ( в Мрежата) не важат правилата за главни и редовни букви. Ако някой ви казва обратното, то :

 • пробвайте  да търсите  трите посочени думи  като напишете  с  главни букви първите или всичките букви, от които са съставени и

 • резултатите от търсенето ще бъдат абсолютно същите,  както и когато ги написахте с малки букви.

И така, вече сте изписали в полето на търсачката real-estate-bulgaria. А, ако вместо тирета използате кавички, то сте написали "real estate bulgaria"

 • Щракнете върху бутона Search (Търсене) и търсачката Google извър- шва светкавично търсене върху предните резултати, като :

 • избира само  онези от тях,  в  които  едновременно и  в определената последователност се съдържат думите real-estate-bulgaria.

Погледнете пак в последния ред на съобщението ! !

 • Web Pages- 190 000 pages found . ( Открити 190 000 –                         сто и деветдесет  хиляди страници ).

Така стеснихте 100-кратно резултата от търсенето и отсяхте повече от 16 700 000 (шестнадесет милиона и седемстотин хиляди) ненужни страници.

И по този начин търсачката намери за вас 190 000 страници, в които думите  real-estate-bulgaria  се съдържат едновременно / съвместно / заедно и една след друга в посочената последователност.

Така разбирате добре за какво служат тиретата между думите.

 • За да отсяват  ненужната  информация и да предоставят на клиентите само тези Интернет страници, в които ключовите думи се съдържат заедно и в интересуващата ги клиентите - последователност

По описания начин на търсене – със и без тирета между ключовите думи – можете да направите опити с всичките 12 (дванадесет) решаващи/ключови за бизнеса с недвижими имоти в България словосъчетания на английски език ,които бяха следните :

 • real-estate-bulgaria   ;   bulgaria-real-estate    ;  real-estates-bulgaria ;   bulgaria-real-estates ;   bulgarian-real-estate  ;  bulgarian-real-estates

 • property-bulgaria     ;  bulgaria-property      ;   properties-bulgaria ;              bulgaria- properties ;  bulgarian- property  ;   bulgarian-properties

Обратно горе !

.

 

.

 

И, ако сте избрали за име на сайта си, точно някое такова словосъчетание от ключови думи, по което словосъчетание клиентите търсят в Интернет информация за недвижимите имоти в България, то:

 • ще имате късмета търсачката да покаже вашия сайт още на първата си страница, в първите 10-12 ( десет-дванадесет) намерени резултата .

И клиентите веднага и още на първата страница на търсачката ще видят вашия сайт (информацията, връзката към вашия сайт) и с едно щракване върху тази връзка ще се прехвърлят на сайта ви .

Например такава шестица от тотото, по отношение на търсенето на инфор- мация за недвижими имоти по ключови думи на български език - си е спе- челила още при избора на име за сайт, агенцията, чийто сайт е с името www.imoti.net. След това само си е “попълнила фиша” с това име и го пус- нала в Мрежата ( В Интернет) .

 • И тази фирма "закачливо" е написала в сайта си, че за клиентите било вече трудно да намират сайтовете на другите агенции за недвижими имоти, тъй като тези агенции били станали твърде много.

Ето точно какво са написали създателите на сайта www.imoti.net :

Защо портал ?

 • Интернет сайтовете се увеличават всекидневно.  Информацията в Мрежата е разпиляна.

 • Основна част от потребителския трафик  се насочва към Интернет порталите. Порталите систематизират Интернет ресурсите,като ги подреждат в категории или организират търсене по ключови думи .

Кои сме ние?-  imoti.net e порталът за имоти в България.

 • Повечето фирми за недвижими имоти имат  собствени корпоративни сайтове, в които представят своите оферти. За обикновения потребител обаче е прак- тически невъзможно да обиколи всички тези страници.

 • Клиентите предпочитат да ползват портали и търсачки. Порталите системати- зират Интернет ресурсите, като ги подреждат в категории или организират търсене по ключови думи и специфични критерии.

Абсолютно прави са създателите на този сайт www.imoti.net !

 • Клиентите предпочичат  да ползват търсачки и  ключови думи !   И  на клиентите наистина е трудно да намират сайтовете на българските фирми за недвижими имоти !

Ами трудно е я,  като сайтовете на тези агенции нямат такива говорещи име- на, като името на този портал !

 • Агенциите са много, а говорещите/ горещите/ ключовите имена на сай- товете са малко !

Такива “шестици от тотото” сега също могат да спечелят още няколко де- сетки агенции, които обърнат внимание на предложените и запазени от нас говорещи / ключови имена на български и английски език – за сайтове на агенции за недвижими имоти .

Така например, такава нови “шестици от тотото по отношение на българо- говорящите клиенти , биха спечелили тези агенции,

 • които вземат за име на свои сайтове– създаденото и запазеното от нас култово име – www.imoti.biz .

Или вземат някои от предложените пакети от по 5 имена, в които се съдър- жат всички ключови словосъчетания на български и английски език.

Обратно горе !

.
Технологични правила за имената
.

 

Имената на сайтовете на могат да бъдат безкрайно дълги. Името може да бъде до 59 символа (знака). Ползват се само букви, цифри и допълнител- ния символ “- “ (всемогъщото тире). Името не може да започва или свър- шва с  “- “( тире). Без значение е дали ще използвате главни или малки букви.

Колкото е по-кратко името на сайта, толкова по-добре. Сайтовете с по-крат- ки имена биват извеждани от търсачките на по-предни позиции . А , нали именно това е целта на всеки един фирмен сайт !

 • Търсачката да изведе сайта (връзката към сайта) на по-предните си страници при  дадено  търсене по  ключови думи,  като  идеалният вариант е  търсачката да изведе сайта (връзката към сайта)  още  на първата си страница !

 • Защото какъв би бил смисълът от съществуването на  един фирмен сайт, който търсачката извежда на 50-та, 150-та или 1500-та  страница ?

Кой клиент би имал времето и търпението да рови,  да търси, да рови и тъ- рси, докато стигне 50-та или 1500-та намерена от търсачката му страница ?

Обратно горе !

.  
Маркетингови и Логически правила за имената
.

 

Логиката ви подсказва по какви ключови думи, клиентите търсят вашите стоки и услуги.

 • От техниката знаете как работят търсачките и от това знаете, че ако ключовите думи са повече от една, то трябва да сложите тире “- между тях .

 • От технологията знаете, че името  трябва да е възможно най-кратко.

Сега трябва да изберете името на сайта ви (домейна), под което ще бъде представен в Интернет вашия бизнес. Изборът на домейн може да изглеж- да лесна задача и не особено важна част от създаването на един сайт.

 • В действителност избора на "правилния" домейн за съответния сайт е резултат от комбинацията на  логични разсъждения, уеб-маркетингови знания, сериозно маркетингово проучване, добър усет и не малка до- за късмет.

По-долу е представена цялата информация, която може да ви бъде полез- на при избора на името на вашия сайт.

Обратно горе !

.  
Името на сайта - лицето и опаковката на бизнесa ви
.

 

Всички знаят какво е кока-кола - известната напитка е позната в целия свят. Когато се спомене за кока-кола в съзнанието ни изниква известната бутилка на кока-кола и характерното лого на компанията, които са техни запазени марки. Компанията Кока-Кола е инвестирала през годините милиарди до- лари за да рекламира и утвърди своя продукт - напитката кока-кола.

Но какво представлява тази напитка ? Опитайте да си представите кока-   кола  без бутилката и етикета с логото на компанията. Това е просто  кафе- никава течност. Махнете бутилката и етикета с логото "coca-cola" - ще види- те, че е много трудно, почти невъзможно да мислите за продукта на тази компания извън неговата "опаковка".

 • За вашия бизнес вашия домейн (името на сайта ви) и лого са от съща- та важност, както бутилката и етикета за корпорацията Кока-Кола - те са лицето и "опаковката" на вашия електронен бизнес.

Вашата фирма, макар и малка, може да изглежда авторитетно в световната мрежа. Доброто лице и добрата опаковка ще изградят на вашия продукт же- лания имидж и ще продава вашия продукт успешно. Лошото и неподходя- що  лице и опаковка могат да провалят вашите начинания.

Обратно горе !

.  
Името на моята фирма е най-подходящо за име на сайта ми ? !
Винаги ли това е вярното решение ?
.

 

Нека предположим, че вие сте търговец на недвижими имоти и името на фирмата ви е " Иванов & Ко ". Вероятно вие ще решите да купите домейн от типа www.ivanov.com , www.ivanovandco.net , www.ivanov-co.biz  или нещо подобно.

По принцип това е добър избор и наистина няма да е лошо да притежавате подобен домейн - той идентифицира фирмата ви сред останалите фирми, чрез нейното собствено название.

Ако фирмата ви е доста известна на местно ниво и ако не се стремите към нови пазари, то домейн от изброените типове е напълно задоволителен. Вижте обаче как звучат някои от следните домейни :

 • www.imoti.biz

 • www.imoti-prodava.com

 • www.imoti-kupuva.net

 • www.imoti-naema.info

 • www.imoti-naemi.biz

 • www.imoti-bulgaria.com

Едва ли има човек в България, който да се интересува от имоти и да не пробва да отвори някой сайт в интернет, който се помещава или би се по- мещавал на изброените адреси.

 • Тези домейни са стегнати, къси и много лесни за помнене - те веднага изникват в съзнанието, когато човек помисли за информация за поку- пко-продажби и наеми на имоти, чрез - и в интернет.

А интернет - нека да припомним - е глобалния пазар с (вече) милиарди пот- ребители от всички краища на света.

Може би вие мислите за разрастване на вашия бизнес. Може би искате да намерите нови търговски партньори и нови клиенти. В такъв случай някои от горните адреси биха били идеални за вас. За ваша радост все още може-  те да закупите от нас изброените домейни .

 • Побързайте, защото купените домейни  в света са вече над 37 милио- на. Почти няма "качествен" домейн, от която и да е област на живота, изкуството, икономиката и т.н, който да не е купен било от голяма ком- пания, било от индивидуален потребител.

 • Да притежавате такъв домейн си струва дори само поради причината, че този вид говорещи /ключови домейни се котират много високо в интернет и големите компании изкупуват такива домейни за десетки, стотици хиляди и милиони долари Вашият говорещ /ключов домейн все още ви чака свободен при нас .

Препоръката ни е да купите имена (домейни) и на английски език, доколко- то той е деловият език на човечеството и вече е неофициално наложилия се език в Интернет. А, освен това  англоговорящите купувачи  на български имоти са повече от 30 % от купуващите имоти в България и според  прогно- зите техния брой все повече ще се увеличава !

За ваша радост все още можете да закупите от нас говорещи / ключови  домейни и на английски език  .

Някои могат да възразят, че много от най-успешните интернет-компании са изградили успеха си без имената им да са свързани по някакъв начин с техния бизнес.

Това наистина е така и типични примери в това отношение са yahoo.com и amazon.com . Yahoo е най-големата директория в интернет, а Amazon е он- лайн книжарница. Названията им не подсказват каква е тяхната дейност. Не забравяйте обаче, че :

 • Yahoo и Amazon са вложили огромни суми за развитието на сайтовете си. Ако вие имате тази възможност, тогава си струва да регистрирате някакъв домейн, който ще бъде вашата търговска марка, и да го раз- вивате.

Ако обаче финансите ви са ограничени, тогава не купувайте за вашия биз- нес с недвижими имоти домейн от типа Amazon.com :

 • а си купете някой от запазенитe от нас домейни, в които присъстват на български език ключовите думи imoti , ptodava, kupuva, naema, naemi и домейните, в които присъстват на английски език ключовите думи real-estate , real-estates , property , properties ,  bulgaria и bulgarian .

По този начин,съобщавайки домейна си и рекламирайки го в интернет, пот- ребителите и потенциалните ви клиенти веднага ще разбират само от името какво да очакват, когато отидат на вашата страница- домейнът ви ясно и ед- нозначно показва какво точно представлява вашия бизнес-сайт.

Това, че ключовите думи imoti , ptodava, kupuva, naema, naemi, real-estate, real-estates, property , properties, bulgaria и bulgarian ще присъстват във ва- шия домейн (в името на вашия сайт) има и друго също важно значение. Как- то вече казахме още в началото:

 • то в такъв случай търсачките в интернет (като Google например) ще класират сайта ви толкова по-високо за съответната категория / вид бизнес, колкото по-резонно е заглавието на сайта ви, а това означава – колкото по-точни и еднозначни са ключовите думи, включени във вашия домейн на толкова по-високо място ще бъде сайта ви .

Домейни (имена на  сайтове) от сорта например на  stolove.com, pironi.com, и др. подобни, на  които да предположим, има разположени сайтове за биз- нес с недвижими имоти,  едва ли ще се появявят на 1-ва страница на Гугъл при търсене по ключови думи imoti, real-estate и real-estates и др., освен , ако не вложите много пари и време за рекламата и развитието им.

Накратко, нашия съвет е – регистрирайте, ако желаете името на фирмата си но задължително купете и някой от запазените от нас домейни, които най- точно  съответстват на вашия бизнес с недвижими имоти ! От това вашия бизнес само ще спечели.

 • Бъдете в крак с времето и новите технологии, бъдете креативни и не се отказвайте да вземете точната комбинация от ключови думи.

Ние сме ви помогнали  в  тази задача – като  сме  запазили за вас -  на бъл- гарски и на английски език  всички говорещи / горещи / ключови-  за бизне- са с недвижими имоти - имена на сайтове .

След като вече се запознахте с логическите и маркетинговите правила за образуването на имената на сайтовете, то за пълната ви информираност по тази материя, можете да се запознаете и с другите правила.

Обратно горе !

.  
Граматически правила за имената
Правопис и технология :
.

 

Водени от граматическите правила– трябва правилно да определите пра- вописа, времето, числото и спрежението на думите – глаголите, съществи- телните и прилагателните в името на сайта ви .

Когато името на сайта е от няколко думи, отделните думи трябва да бъдат разделени с тире !

.  
Абсолютно грешно  е :
.

 

Когато две или повече думи в името на сайта се изписват слято.

 • такава грамадна грешка е, ако името на сайта е от сляти думи – topbulgarianproeprties (топбългарскиимоти).

Такава дума topbulgarianproperties (топбългарскиимоти)- не съществува в английския език. Съществуват три отделни думи top , bulgarian и properties (топ , български и имоти ).

И, когато изпозват търсачките, клиентите пишат тези ключови думи по-отде- лно, по правилата на правописа - като :

 • отделят отделните думи с празен интервал, ако правят общо търсене, по която и да е от трите думи, или :

 • слагат тире - между думите, ако стесняват търсенето и отсяват нену- жните им Интернет страници и сайтове .

 
Навици и тяхната роля :
.

 

Потребители на Интернет имат изградени свои навици, базирани на прави- лата и начините за работа, ползване и търсене в Интернет и този, който пра- ви сайтове, които не се съобразени с изградените  навици на потребители- те е обречен на провал .

Вие не можете да промените правилата на правописа, не можете да проме- ните начина, по който търсачките търсят и намират уебсайтовете, не можете да промените навиците на ползвателите на Интернет, а трябва да се съоб- разявате с тях . В противен случай сте обречени на неуспех.

.  
Време, число и спрежение на думите
.

 

Използват се инфинитивите (основата, безналичната форма) на глаголите и съществителните, което означава, че се поставят в имената на сайтовете без да бъдат членувани или спрягани в различни времена . Защото така :

 • името хем е по-кратко, хем и по-ясно за всеки . Ако напишете в името на сайта един глагол в минало време, или в множествено число, то един клиент надали би се сетил да напише в търсачката глагол в ми- нало време, или пък глагол спрегнат във второ лице.

Например правилно е да се избере име : kupuva-imoti, защото инфинитивът на глагола е kupuva, а неправилни са имена напр: kupuvame-imoti; kupuvahme-imotite-vi ; kupuvate-imoti ; kupuvaha-imoti  и пр. от този род .

Обратно горе !

.  
Внимание ! Пазете се от грешки !
.

 

Друга , често срещана и вредна грешка при избор на име на сайт е тази, коя- то се допуска, когато желаното име на сайт вече е заето от конкурентите ви .

Например вие желаете вашия сайт да се казва www.proprties-bulgaria.com. И, чрез някоя от български хостинг компании, оправомощени да изършват регистрация на имена на сайтове – вие правите проверка, дали желаното от вас име е свободно, но се оказва, че:

 • желаното от вас име: www.proprties-bulgaria.com/het/org/info/biz, вече е заето от конкурентите ви .

Но за да не ви изпусне като клиент, който ще плати на хостинг компанията за регистрация на име, то някои от тези компании автоматично ви предлагат да прибавите “-bg (тире и буквите bg) към желаното от вас, но заетото вече от конкурентите ви име.

И така, вие желаете име  www.proprties-bulgaria.com/het/org/info/biz ,но тъй като то вече е зеато, хостинг компанията ви предлага да си запазите име www.proprties-bulgaria-bg.com/het/org/info/biz .

И изборът на едно такова име, към което за разлика от оригинала има доба- вка към него “-bg, при което имато става например от вида :

 • www.proprties-bulgaria-bg.com/het/org/info/biz би :

бил вреден, грешен, смешен и безсмислен, погледнато от всяка една страна .

.  
Грешен от логическа страна !
.

 

Чужденците не търсят информация за България по нейното съкратено из- писване с bg.

 • то те и не знаят, как е съкратеното изписване на България, така както и  мнозинството българи не знаят как е например съкратеното изпис- ване на Полша, Чехия, Холандия или Норвегия.

Чужденците търсят информация за България по нейното пълно и междуна- родно всеизвестно име Bulgaria. Ами, че то не само чужденците, ами и ни- кой българин не търси информация свързана с България, чрез изписване- то на съкращението  bg в търсачките .

.  
Грешен,смешен и безмислен от граматическа страна
.

 

Ами, едно такова име, което съдържа както пълното изписване името на България (Bulgaria), така и съкратеното й наименование е смешно и напъл- но безсмислено и затова е напълно неизползваемо  от страна на клиентите, които търсят информация за България.

На вас би ли ви дошло на ум, когато търсите информация за България, да напишете в търсачката едно такова словосъченатие :

 • “bulgaria-bg”, което съдържа и пълното, и съкратеното обозначаване на България ?  

 • Или пък , ако търсите информация за Швеция, то да напишете в тър- сачката словосъченатието sweden-se ?

Разбира се, че не ви биха дошли на ум такива безумни, безсмислени и сме- шни словосъчетания. Тъй, че и на чужденците не им идва на ум да напишат в търсачката такива безумни словосъчетания, като:

 • Bulgaria-bg”, което едновременно и заедно съдържа и пълното (все- известното наименование на България- Bulgaria) и почти никому неиз- вестното в чужбина съкратено изписване- bg.

.  
Грешен и вреден от технологична страна :
.

 

Както вече знаете, то от колкото по-малко на брой думи (знака) се  състои името на един сайт, толкова в по-първите си страници го извеждат търсач- ките .

Така, че каквито и да е допълнителни, но излишни и безсмислени думи да добавяте към оригиналните говорещи/горещи/ключови имена, то:

 • търсачките пак ще изведат на по-предно място- още на първата си  страница тези сайтове на вашите конкуренти, които се състоят само   от ключовите/ горещите / говорещите думи и :

 • които не съдържат никакви допълнителни, излишни, вредни и безс- мислени знаци, думи и добавки.

И именно за това, горещите/ говорещите/ключови имена имат такова огром- но значение.

 • Защото те са уникални, малко на брой, неповторими, единствени по рода си за даден бизнес, не могат да бъдат по-втаряни и копирани.

Обратно горе !

И тъй като, поради малкия си брой  тези уникални и неповторими имена не могат да стигнат за всички желаещи да ги притежават, то за това :

 • борбата в Мрежата (Интернет) за горещи /говорещи / ключови имена е изключително ожесточена и

Цената на тези имена в чужбина е доста висока, в което можете да се увери- те от следните няколко статии като щракнете тук !