Сайтът е създаден да служи на българския бизнес !!!
.

Начало

Свободни имена на сайтове,  които може да купите

Правила за образуване на имената

Колко струва ключово име?

.
.

 

Правила за провеждане  на продажбите на имената

За къде без говорещо/ключово име

Контакти

Принт вариант

.
Тук сте в сайта за продажба имена на сайтове : начало > Колко струва едно ключово име на сайт ?  >
 
>
> Начало
 
 

> Свободни имена  на сайтове за нед- вижими имоти,които може да купите   
.
 

> Правила за имена на сайтовете

 

> Колко струва едно
    ключово име ?

 

> Правилата за
    продажбите

 

> За къде без клю-
    чово име

 

> Контакти с нас

 

> Принт вариант на
     целия сайт

 
.
 Колко струва едно ключово име на сайт ? !? !

 

 
Високи или ниски са цените  ?
.

 1. Като се има впредвид, че направата на един  добър и динамичен кор- поративен сайт струва около 2-10 000 лева, ама ,ако  този сайт няма по- дходящо говорещо /горещо име, той не върши никаква работа и пол- зата от него би била никаква, то :
 
 
 • в такъв случай едно говорещо/горещо име на сайта значи би трябвало да струва много повече от направата на самия сайт.

 • и така предложените първоначални цени за имената на сай- товете са доста изгодни,  тъй като  са значитело по-ниски  от направата на самите сайтове .

 1. Също така, тези първоначални цени са определени на базата на цени- те, по които бяха продадени без конкурси (търгове) в България няко- лко говорещи /ключови имена , именно за сайтове за недвижими имо- ти и са съобразени с възможностите на българските фирми.

 

 1. Разбира се, с течение на времето тези цени ще поскъпнат драстично, както драстично поскъпна и продължава да поскъпва всичко свърза- но с бизнеса с недвижими имоти в България , а и по света .

Цените на извършените продажби в България на ключови /говорещи имена (домейни) за сайтове  за недвижими имоти са все още многократно по-ниски от цените, по които живеещи в чужбина – САЩ, Англия и др. – български и чуждестранни граждани и фирми продават създадените и запазените от тях английски и български имена (домейни) за сайтове  за недвижими имоти.

И както бе обещано по-напред, тук ще Ви дадем кратки сведения за тези цени в чужбина и за занимаващите се със създаването, запазването, закупуването и продаването на имена за сайтове (домейни) чуждестранни фирми.

 Сега за вас следва статията от вестник "Капитал" :

 
 
 

Защо са толкова скъпи говорещите имена на сайтовете

Както вече бе споменато, освен с говорещите имена , то съществува и друг начин за улесня- ване на намирането на сайтовете от търсачките, който начин обаче може да се използва от абсолютно всички фирми.

Това е начинът, чрез който също, но само до известна степен, може да контролирате как търсачките "виждат" и намират съдържанието на вашия сайт !

 • И този начин се осъществява ,чрез лесното добавяне на така наречените МЕТА  тагове към  HTLM кода на вашия сайт  !

В тези МЕТА тагове написвате думите и словосъчатанията, които трябва да се асоциират с вашия сайт ! Това нещо може да ви го направи бързо и лесно, и почти без пари всеки един начинаещ уебдизайнер .

Но от този момент въпросният проблем пак става като първоначалния, като сегашния, а именно :

 • Е ,добре, де , ами  като  в скоро време,  подсетени от мен самия, от такива като мен, или подсетени от само себе , то всички агенции за недвижими имоти сложат в сайто- вете си тези МЕТА тагове, то тогава какво ще стане ?

Ами положението ще се върне на изходното - на сегашното ? Тоест :

 • както сега търсачките не могат да намерят сайтовете на българските агенции за недви- жими имоти, тогава пък ще намерят по един и същи начин сайтовете на  всичките- пове- че от 5000 (пет) хиляди български агенции

 • и резултататът между тези агенции ще бъде отново равен, както е равен и сега, и отново отчайващ за клиентите - както сега !

Защото за клиентите няма разлика дали ще намерят нито една агенция, или ще намерят всичките 5000 (пет) хиляди агенции:

 • понеже и в двата случая клиентите не могат да се ориентират ,тъй като и в двата случая им предстои дълго и досадно ровене в Интернет - за да могат да открият една или друга подходяща за тях агенция !

И в този случай, то клиентите отново ще обърнат най-голямо внимание само на тези агенции, чиито сайтове се показват още на първата страница на търсачките.

Клиентите ще попаднат веднага на сайтовете с говорещите/горещите имена, които имена точно съвпадат с имената на търсените от клиентите стоки и услуги ,

 • а такива са възможни да бъдат  само десетина- петнадесет сайта, чиито имена са говорещи / ключови / решаващи за един или друг бизнес.

Още нещо, още по-лошо !

При и чрез използването МЕТА таговете, то положението за агенциите за недвижими имоти се усложнява и влошава още повече, тъй като точно такива МЕТА тагове, които са подходя- щи да сайтовете на агенциите за недвижими имоти:

 • вече масово започват да се използват и във всякакви други сайтове - на адвокати (които в Б-я са повече от 11 000), нотариуси,  строители, производители на строителни материали, въобще , започват да се използват от всички, чиято дейност по един или друг начин има отношение към недвижимите имоти !

И при това положение, то при търсене по ключови за недвижимите имоти думи, то търсачки- те ще показват на клиентите не само сайтовете на агенци- ите за недвижими имоти, ами всич- ки тези останали безброй сайтове- на адвокати, нотариуси, строители и др.

Та въпросът: " За къде без говорещи / ключови имена на сайтове ? " -  е твърде, твърде уместен !

И тъй като МЕТА таговете е "оръжие", което може да се използва от всички , то в такъв слу- чай не е никакво оръжие в конкуретната борба .

Докато способът с говорещите/ключовите имена на сайтове, не може да се използва от всички, а само от :

 • строго определен,  малък брой  фирми, които притежават такива говорещи/ горещи / ключови за даден бизнес имена на сайтове, и именно за това начинът с говорещите имена- е най-добрият, най- ефикасният, най-ефектният, най-безапелационният.

И именно за това, че способът с говорещите имена е безапелационното и уникално "оръжие" в конкурентната борба, то говорещите /ключовите  имена на сайтовете са толкова скъпи .

Ето ви пример за безнадежното положение, в случай, че се разчита само на използването  на Мета таговете, а се пренебрегва решаващата роля на говорещите/ ключовите имена .

Тук ще си послужа с МЕТА тагове, подходящи за сайтове на агенции за недвижими имоти ! И вече, то от този сайт, тези МЕТА тагове може да си ги откопира всеки и  веднага да си ги сло- жи в кода на собствения си сайт.

Ето ви МЕТА тагове подходящи за сайтове на агенции за недвижими имоти:

 1. <META NAME="Keywords" CONTENT= "имоти,imoti,имот,imot,продава,купува,наема,наеми,под наем,недвижими имоти, наеми,цени,апартамент,апартаменти, обяви,продажба,продажби, къща,къщи, вила,вили ,офис,офиси,магазин, магазини,агенция,агенции,брокер, нотариус, нотаруиси,адвокат, адвокати,под наем имот,парцел,склад,земя,строителство">
   

 2. <META NAME="description" CONTENT="имоти,imoti,имот,imot,продава,купува,наема,наеми,под наем,недвижими имоти, наеми,цени,апартамент,апартаменти,обяви,продажба,продажби, къща, къщи, вила,вили,офис, офиси,магазин, магазини,агенция,агенции,брокер, нотариус, нотаруиси,адвокат, адвокати,под наем имот,парцел,склад,земя,строителство">
   

 3. <META NAME="Author" CONTENT="Petar Bogdanov,Петър Богданов">

И така от тук ,от този сайт, вече всеки може да си ги откопира тези МЕТА тагове и всеки, вед- нага може да си ги  сложи във HTLM кода на собствения си сайт.

 • Та така, и в такъв случай въпросът ми : - " За къде без говорещи / ключови имена на сайтове ? " - е напълно уместен,след като всеки може да си сложи подходящи МЕТА тагове в своя сайт.

Но не всеки може да  си сложи подходящото- говорещо/ключово име на сайт, та не се чудете, ами бързо горещо име на сайт си купете, и щракнете тук , за да си го изберете !

 

 
 

 място за вашата реклама 

 
 

Real Estate Bulgaria
  Dream Bulgarian homes
   www.forsaleinbg.com

Sofia Development LLC.
 Строително инвестиционна компания!
 
Real Estate Development Company.
  
www.sofiadevelopment.com

Bulgaria In Properties
 Cheap Bulgarian Property for sale
 English/Bulgarian Estate Agency

 
www.BulgariaInProperties.com

Realigro real estate
   The first real estate
   in Europe and Caribbean.

   
www.realigro.com

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

.
.

Начало

Свободни имена на сайтове,  които може да купите

Правила за образуване на имената

Колко струва ключово име?

.

 

Правила за провеждане  на продажбите на имената

 За къде без говорещо/ключово име

 Контакти с нас

 Принт вариант

 
.

 Информацията в сайта се обновява ежедневно.  Дизайн:  www.petarbogdanov.com © 2006. Всички права запазени

.

към върха на страницата

.
.