Тук сте в сайта за продажба имена на сайтове : начало > За къде без говорещо / ключово име на сайт ?
 
>
> Начало
 
 

> Свободни имена  на сайтове за нед- вижими имоти,които може да купите   
.
 

> Правила за имена на сайтовете

 

> Колко струва едно
    ключово име ?

 

> Правилата за
    продажбите

 

> За къде без клю-
    чово име

 

> Контакти с нас

 

> Принт вариант на
     целия сайт

 
.

За къде без говорещо/ключово име на сайт ?

 

 

Както вече бе споменато, освен с говорещите имена , то съществува и друг начин за улесняване на намирането на сайтовете от търсачките, който начин обаче може да се използва от абсолютно всички фирми.

Това е начинът, чрез който също, но само до известна степен, може да кон- тролирате как търсачките "виждат" и намират съдържанието на вашия сайт !

 • И този начин се осъществява ,чрез лесното добавяне на така нарече- ните МЕТА  тагове към  HTLM кода на вашия сайт  !

В тези МЕТА тагове написвате думите и словосъчатанията, които трябва да се асоциират с вашия сайт ! Това нещо може да ви го направи бързо и лес- но, и почти без пари всеки един начинаещ уебдизайнер .

Но от този момент въпросният проблем пак става като първоначалния, като сегашния, а именно :

 • Е ,добре, де , ами  като  в скоро време,  подсетени от мен самия, от такива като мен, или подсетени от само себе , то всички агенции за недвижими имоти сложат в сайтовете си тези МЕТА тагове, то тогава какво ще стане ?

Ами положението ще се върне на изходното - на сегашното ? Тоест :

 • както сега търсачките не могат да намерят сайтовете на българските агенции за недвижими имоти, тогава пък ще намерят по един и същи начин сайтовете на  всичките - повече от 5000 (пет) хиляди български агенции

 • и резултататът между тези агенции ще бъде отново равен, както е равен и сега, и отново отчайващ за клиентите - както сега !

Защото за клиентите няма разлика дали ще намерят нито една агенция, или ще намерят всичките 5000 (пет) хиляди агенции:

 • понеже и в двата случая клиентите не могат да се ориентират ,тъй като и в двата случая им предстои дълго и досадно ровене в Интернет - за да могат да открият една или друга подходяща за тях агенция !

И в този случай, то клиентите отново ще обърнат най-голямо внимание само на тези агенции, чиито сайтове се показват още на първата страница на тър- сачките.

Клиентите ще попаднат веднага на сайтовете с говорещите/горещите имена, които имена точно съвпадат с имената на търсените от клиентите стоки и услуги ,

 • а такива са възможни да бъдат  само десетина- петнадесет сайта, чии- то имена са говорещи / ключови / решаващи за един или друг бизнес.

Още нещо, още по-лошо !

При и чрез използването МЕТА таговете, то положението за агенциите за не- движими имоти се усложнява и влошава още повече, тъй като точно таки- ва МЕТА тагове, които са подходящи да сайтовете на агенциите за недвижи- ми имоти:

 • вече масово започват да се използват и във всякакви други сайтове - на адвокати (които в Б-я са повече от 11 000), нотариуси,  строители, производители на строителни материали, въобще , започват да се из- ползват от всички, чиято дейност по един или друг начин има отноше- ние към недвижимите имоти !

И при това положение, то при търсене по ключови за недвижимите имоти думи, то търсачките ще показват на клиентите не само сайтовете на агенци- ите за недвижими имоти, ами всички тези останали безброй сайтове- на ад- вокати, нотариуси, строители и др.

Та въпросът: " За къде без говорещи / ключови имена на сайтове ? " -  е твърде, твърде уместен !

И тъй като МЕТА таговете е "оръжие", което може да се използва от всички , то в такъв случай не е никакво оръжие в конкуретната борба .

Докато способът с говорещите/ключовите имена на сайтове, не може да се използва от всички, а само от :

 • строго определен,  малък брой  фирми, които притежават такива говорещи/ горещи / ключови за даден бизнес имена на сайтове, и именно за това начинът с говорещите имена- е най-добрият, най- ефикасният, най-ефектният, най-безапелационният.

Ето ви пример за безнадежното положение, в случай, че се разчита само на използването  на Мета таговете, а се пренебрегва решаващата роля на гово- рещите/ ключовите имена .

Тук ще си послужа с МЕТА тагове, подходящи за сайтове на агенции за нед- вижими имоти ! И вече, то от този сайт, тези МЕТА тагове може да си ги отко- пира всеки и  веднага да си ги сложи в кода на собствения си сайт.

Ето ви МЕТА тагове подходящи за сайтове на агенции за недвижими имоти:

 1. <META NAME="Keywords" CONTENT= "имоти,imoti,имот,imot,продава,купува,наема,наеми,под наем,недвижими имоти, наеми,цени,апартамент,апартаменти, обяви,продажба,продажби, къща,къщи, вила,вили ,офис,офиси,магазин, магазини,агенция,агенции,брокер, нотариус, нотаруиси,адвокат, адвокати,под наем имот,парцел,склад,земя,строителство">
   

 2. <META NAME="description" CONTENT="имоти,imoti,имот,imot,продава,купува,наема,наеми,под наем,недвижими имоти, наеми,цени,апартамент,апартаменти,обяви,продажба,продажби, къща, къщи, вила,вили,офис, офиси,магазин, магазини,агенция,агенции,брокер, нотариус, нотаруиси,адвокат, адвокати,под наем имот,парцел,склад,земя,строителство">
   

 3. <META NAME="Author" CONTENT="Petar Bogdanov,Петър Богданов">
   

И така от тук ,от този сайт, вече всеки може да си ги откопира тези МЕТА та- гове и всеки, веднага може да си ги  сложи във HTLM кода на собствения си сайт.

 • Та така, и в такъв случай въпросът ми : - " За къде без говорещи / ключови имена на сайтове ? " - е напълно уместен,след като всеки може да си сложи подходящи МЕТА тагове в своя сайт.

Но не всеки може да си сложи подходящото- говорещо / ключово име на сайт, та не се чудете, ами бързо горещо име на сайт си купете, и щракнете тук , за да си го изберете !